Hệ thống lẫy mã đơn hàng taobao

 

Dành cho mọi người đang mua hàng taobao cần quản lý mã đơn hàng thuận tiện hơn . Chiết khấu 1688 ra mắt hệ thống lấy mã đơn taobao tự động 

Dành cho những không có hệ thống kho hàng , Dành cho người mua hàng ký gửi , và dành cho chủ kho hàng . 

Mỗi lần tìm hàng hàng thất lạc hay quản lý mã bưu giữa kho trung quốc và khách hàng làm bạn mệt mỏi 

Xin thông tin mã vận đơn nhưng khách không biết xem 

Giải pháp đơn giản hơn bao h hết . Chỉ với 1 2 click là có thể lấy được danh sách mã đơn hàng gửi cho bên vận chuyển kiểm tra 

Lợi ích giúp quản lý hàng hóa được tốt hơn . Tránh thất lạc hàng hóa 

PS: Bản thử nghiệm lên chợ 03/06/2019 giới hạn người dùng 

Bản chính thức sẽ đầy đủ tính năng sẽ sớm ra mắt 

[03/06/2019]

 


zalo wechat
0984002900