Câp nhật 03/06/2019 hệ thống kho hàng bản thử nghiệm

 

 

Hiện tại hệ thống dang trong giai đoạn thử nghiệm 

Bản cập nhật sẽ sớm ra mắt 

  • lấy mã đơn hàng taobao  (done ) 
  • Tự động cập nhật mã đơn hàng 
  • Quản lý kho hàng 
  • Chia sẻ mã đơn hàng chèo giữa các tài khoản ( dành cho khách ký gửi và chủ kho hàng ) 
  • Lấy mã đơn hàng 1688

Giai đoạn thử nghiệm sẽ dự kiến 7 giới hạn người dùng . Bản thử nghiệm sẽ ra mắt sau 

Hi vọng với chức năng mới giúp mọi người quản lý đơn hàng được tốt hơn 

 


zalo wechat
0984002900