Phần mềm lấy thông tin đơn hàng taobao , tmall , 1688TẠM DÙNG HOẠT ĐỘNG CHỜ UPDATE BẢN MỚI  

Link tải extensions : https://chrome.google.com/webstore/detail/l%E1%BA%A5y-m%C3%A3-%C4%91%C6%A1n-h%C3%A0ng/chkoknbkompegkipeaggnobfpoikchpi   

link danh sách đơn hàng 1688 : https://trade.1688.com/order/buyer_order_list.htm?

B1 : Cài đặt extensions từ chợ ứng dụng google chrome .   

B2 : Vào danh sách đơn hàng taobao hoặc hoặc 1688 .

Đối với website 1688 yêu cầu đăng nhập tài khoản và truy cập link danh sách đơn hàng đính kèm trên đầu bài 

B3 : Cick vào nút quét trang .

B4 : Cick vào xem dữ liệu . 

Chức năng :

Phần mềm sẽ quét toàn bộ trang hiện tại và lấy thông tin 

Thông tin đơn hàng

 • ngày hạ đơn 
 • mã đơn hàng 
 • mã vận chuyển 
 • giá thanh toán thực 
 • trạng thái đơn hàng 
 • ghi chú ( 留心)

 

Chi tiết sản phẩm trong đơn 

 • link sản phẩm 
 • tên sản phẩm 
 • chi tiết loại sản phẩm ( màu sách - kích thước theo tiếng trung ) 
 • số lượng 
 • đơn giá sản phẩm 

 

 

Hỗ trợ xuất file excle . 

Để sửa dụng hiệu quả vào phần chờ nhận hàng để lấy được mã  vận chuyển .

Lưu ý : 

Hệ thống không lưu dữ liệu . Muốn lưu lại vui lòng xuất excle để lưu .